Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring

Bedrijfsnaam :  JeVolgendeStap

Eigenaar           Ilona Weggeman

Bezoekadres :  Pippelinghof 34, 4021 VD Maurik

Registratie Kamer van Koophandel Arnhem, onder nummer 64823997

JeVolgendeStap biedt coachingstrajecten en re-integratietrajecten aan via de website www.jevolgendestap.nl en www.kankerophetwerk.n Daarbij verwerken wij ook persoonsgegevens van onze klanten. Jouw privacy is voor JeVolgendeStap van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort:

Bij de verwerking van de persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan de partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van onze diensten verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke persoonsgegevens wij van jou verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoe lang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met JeVolgendeStap. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

 

Contact

Wanneer je een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert, het contactformulier op de website invult of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren jou gegevens zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 3 maanden nadat wij voor het laatst contact met jou gehad hebben, omdat wij er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

 

Plaatsen en afhandelen coachingstraject.

Als je je aanmeldt voor een workshop, cursus, coachingstraject of een andere dienst die wij via onze website aanbieden, dan laat je bepaalde gegevens achter. De gegevens hebben wij nodig vanwege de overeenkomst die tot stand komt tussen jou en JeVolgendeStap (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Contactgegevens (emailadres, telefoonnummer)
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht.

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar nadat het coachingstraject is afgelopen. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Nieuwsbrief

Wij versturen regelmatig een digitale nieuwsbrief waarvoor je je kunt aanmelden op onze website of door het aanvragen van het e-book. Dit doen wij alleen met jouw toestemming. In de nieuwsbrief staan aanbiedingen, tips en informatie over onze diensten.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Email adres

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je weer afmeldt voor de nieuwsbrief. Op elk moment kan je je afmelden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Wanneer kunnen wij jou gegevens delen met derden?

JeVolgendeStap deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derden verstekken, omdat:

 • Dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • Jij hiervoor toestemming geeft;
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn.

De partijen die in onze of in jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Betalingsdienstverleners
 • UWV
 • Ministerie Sociale Zaken
 • Belastingdienst

Informatiebeveiliging

JeVolgendeStap gaat vertrouwelijk om met gegevens van klanten conform de systematiek voor informatiebeveiliging.

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

JeVolgendeStap neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Wij begrijpen namelijk hoe belangrijk het is om je gegevens veilig te bewaren en wij gebruiken daarom een aantal technische en organisatorische maatregelen om hiervoor te zorgen. Wij staan inzage van jouw gegevens uitsluitend toe aan personen die hier een gerechtvaardigd zakelijk belang bij hebben, met inachtneming van strikte vertrouwelijkheid.

Social Media buttons

Op onze websites maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Het betreft social media: FaceBook en LinkedIn.

Deze social mediabedrijven zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Deze bedrijven stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij Privacy Shieldprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of worden uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dit gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Refferer-URL

Wanneer je onze websites voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In- en uitschakelen van cookies

In jouw webbrowser kan je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer deze houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen om de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Welke privacyrechten heb je?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kan je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kan ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kan je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van de rechten wilt uitoefenen, dan kan je dat kenbaar maken via info@jevolgendestap.nl.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heeft de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen over jouw rechten, kan je altijd met ons contact opnemen via onderstaande gegevens.

JeVolgendeStap

Pippelinghof 34

4021 V Maurik

Emailadres:                     info@jevolgendestap.nl

Telefoonnummer:          06 5584490